معنی و ترجمه کلمه tibia به فارسی tibia یعنی چه

tibia


(تش ).درشت نى ،قصبه کبرى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها