معنی و ترجمه کلمه tic به فارسی tic یعنی چه

tic


پرش عضله( تيک)،(طب )انقباض غير عادى عضلات ،حرکات غير ارادى اندامها
روانشناسى : پرش عضله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها