معنی و ترجمه کلمه ticket به فارسی ticket یعنی چه

ticket


ورقه ،اگهى ،برچسب زدن به ،بليط منتشر کردن ،بليط دار کردن
قانون ـ فقه : صورت نامزدهاى حزبى
ورزش : بليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها