معنی و ترجمه کلمه tidal bore به فارسی tidal bore یعنی چه

tidal bore


علوم نظامى : موج جذر و مدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها