معنی و ترجمه کلمه tide table به فارسی tide table یعنی چه

tide table


جدول کشند( ها)،جگول جزر و مد( ها)،نمودار جزر ومد ياکشند
علوم دريايى : جگول جزر و مد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها