معنی و ترجمه کلمه tight end به فارسی tight end یعنی چه

tight end


مهاجم گوش مامور سد کردن و دريافت توپ( فوتبال امريکايى)
ورزش : مهاجم گوش مامور سد کردن و دريافت توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها