معنی و ترجمه کلمه tight lipped به فارسی tight lipped یعنی چه

tight lipped


)tight mouthed(کم حرف ،خاموش ،رازدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها