معنی و ترجمه کلمه tight به فارسی tight یعنی چه

tight


سفت ،محکم ،تنگ)tang( ،کيپ ،مانع دخول هوا يا اب يا چيز ديگر،خسيس ،کساد
علوم مهندسى : مانع دخول هوا يا اب
بازرگانى : محکم
ورزش : تنگنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها