معنی و ترجمه کلمه tightly coupled به فارسی tightly coupled یعنی چه

tightly coupled


کامپيوتر : کامپيوترهاى بهم وابسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها