معنی و ترجمه کلمه til به فارسی til یعنی چه

til


(گ.ش ).درخت کنجد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها