معنی و ترجمه کلمه time bar به فارسی time bar یعنی چه

time bar


بازرگانى : محدوديت زمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها