معنی و ترجمه کلمه time delay device به فارسی time delay device یعنی چه

time delay device


الکترونيک : دستگاه تاخيردار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها