معنی و ترجمه کلمه time hit به فارسی time hit یعنی چه

time hit


ورزش : ضربه شمشيرباز در ضد حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها