معنی و ترجمه کلمه time on target (tot) به فارسی time on target (tot) یعنی چه

time on target (tot)


زمان روى هدف
علوم نظامى : اتش زمان روى هدف ،زره

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها