معنی و ترجمه کلمه time trial به فارسی time trial یعنی چه

time trial


رکوردگيرى در تمرين ،رکوردگيرى
ورزش : مسابقه دو تمرينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها