معنی و ترجمه کلمه time trouble به فارسی time trouble یعنی چه

time trouble


تنگى وقت ،کمبود وقت
ورزش : ضيق وقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها