معنی و ترجمه کلمه ting به فارسی ting یعنی چه

ting


صداى زنگ( دادن)،طنين انداختن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها