معنی و ترجمه کلمه tired به فارسی tired یعنی چه

tired


)tiredly(خسته ،سير،بيزار،باخستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها