معنی و ترجمه کلمه titular به فارسی titular یعنی چه

titular


لقبى ،ناشى از لقب رسمى ،افتخارى ،لقب دار،صاحب لقب ،متصدى ،داراى عنوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها