معنی و ترجمه کلمه to a upon به فارسی to a upon یعنی چه

to a upon


تصفيه کردن ،نظارت کردن ،وصايت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها