معنی و ترجمه کلمه to a with an infirmity به فارسی to a with an infirmity یعنی چه

to a with an infirmity


دچارعليلى( ياناتوانى ) کردن ،عليل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها