معنی و ترجمه کلمه to admit of d به فارسی to admit of d یعنی چه

to admit of d


مشکوک بودن ،مورد بحث بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها