معنی و ترجمه کلمه to all intents and purposes به فارسی to all intents and purposes یعنی چه

to all intents and purposes


عملا،ازهر لحاظ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها