معنی و ترجمه کلمه to attain ones goal به فارسی to attain ones goal یعنی چه

to attain ones goal


بمقصد( يامقصود )خودرسيدن ،بارزوى خودنائل شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها