معنی و ترجمه کلمه to ballot for به فارسی to ballot for یعنی چه

to ballot for


باراى پنهان انتخاب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها