معنی و ترجمه کلمه to bargain a way به فارسی to bargain a way یعنی چه

to bargain a way


درازاى چيزى واگذار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها