معنی و ترجمه کلمه to base one self به فارسی to base one self یعنی چه

to base one self


تکيه کردن ،اعتماد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها