معنی و ترجمه کلمه to be annoged به فارسی to be annoged یعنی چه

to be annoged


ازرده شدن ،رنجيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها