معنی و ترجمه کلمه to be at ease به فارسی to be at ease یعنی چه

to be at ease


راحت نبودن ،به گذراندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها