معنی و ترجمه کلمه to be bound over به فارسی to be bound over یعنی چه

to be bound over


التزام دادن
قانون ـ فقه : ملتزم شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها