معنی و ترجمه کلمه to be convulsed with laughter به فارسی to be convulsed with laughter یعنی چه

to be convulsed with laughter


از خنده بخود پيچيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها