معنی و ترجمه کلمه to be wedded to an opinion به فارسی to be wedded to an opinion یعنی چه

to be wedded to an opinion


بعقيده اى چسبيدن ياجداطرفداران بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها