معنی و ترجمه کلمه to bide ones time به فارسی to bide ones time یعنی چه

to bide ones time


منتظرفرصت شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها