معنی و ترجمه کلمه to blot out به فارسی to blot out یعنی چه

to blot out


پاک کردن ،محوکردن ،برانداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها