معنی و ترجمه کلمه to boil over به فارسی to boil over یعنی چه

to boil over


سر رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها