معنی و ترجمه کلمه to break a rebellion به فارسی to break a rebellion یعنی چه

to break a rebellion


خوابا نيدن يک اشوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها