معنی و ترجمه کلمه to break in flinders به فارسی to break in flinders یعنی چه

to break in flinders


خردکردن( ياشدن)،ريزريزکردن( ياشدن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها