معنی و ترجمه کلمه to bring out in relief به فارسی to bring out in relief یعنی چه

to bring out in relief


برجسته يا روشن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها