معنی و ترجمه کلمه to bring to book به فارسی to bring to book یعنی چه

to bring to book


بازخواست کردن از،حساب پس گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها