معنی و ترجمه کلمه to bring to the proof به فارسی to bring to the proof یعنی چه

to bring to the proof


ازمودن ،محک زدن ،به تجربه رساندن ،ازمايش کردن ،امتحان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها