معنی و ترجمه کلمه to bubble over with wrath به فارسی to bubble over with wrath یعنی چه

to bubble over with wrath


جوش زدن( ازخشم)،خروشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها