معنی و ترجمه کلمه to call to mind به فارسی to call to mind یعنی چه

to call to mind


بياداوردن ،بخاطراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها