معنی و ترجمه کلمه to carry off به فارسی to carry off یعنی چه

to carry off


ربودن ،کشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها