معنی و ترجمه کلمه to carry one off his feet به فارسی to carry one off his feet یعنی چه

to carry one off his feet


کسيراسرغيرت اوردن ياتحريک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها