معنی و ترجمه کلمه to carry sword به فارسی to carry sword یعنی چه

to carry sword


شمشير جستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها