معنی و ترجمه کلمه to carry through به فارسی to carry through یعنی چه

to carry through


انجام دادن ،بپايان رساندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها