معنی و ترجمه کلمه to carry to a به فارسی to carry to a یعنی چه

to carry to a


بحساب بردن( گذاشتن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها