معنی و ترجمه کلمه to cast the g. به فارسی to cast the g. یعنی چه

to cast the g.


بالا اوردن ،قى کردن ،بيزارشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها