معنی و ترجمه کلمه to cease fire به فارسی to cease fire یعنی چه

to cease fire


دست ازشليک کشيدن ،اتش بس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها