معنی و ترجمه کلمه to check off به فارسی to check off یعنی چه

to check off


رسيدگى کردن ودرصورت درستى باخط نشان گذاردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها